S.M,S.M.M.M ve Y.M.M Faaliyetlerinde Uyulacak Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik

Söz konusu yönetmelik ile 3568 sayılı Kanununa göre bir meslek unvanına sahip olan, bağımsız veya bağımlı olarak çalışan tüm meslek mensupları ile bunların oluşturduğu şirketlerin faaliyetlerine yönelik olarak en üst derecede meslekî bilgiye sahip, sosyal sorumluluk bilinci olan, etik değerlere bağlı, rekabet anlayışı daha kaliteli hizmet sunumu biçiminde oluşmuş, güvenilir ve saygın bir meslek mensupları kitlesi oluşturmak hedefine ulaşmak için muhasebe meslek mensuplarının meslekî ilişkilerinde uymaları gereken asgari etik ilkelerini belirlemek amaçlanmıştır.

 

Gerçek Ücretlerin Vergilendirilmesinde Asgarî Geçim İndirimi Uygulaması Hakkında Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

Konuyla ilgili olarak hazırlanan 265 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı’nda; 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu 01.01.2008 tarihinde yürürlüğe girecek olan asgari geçim indiriminin uygulanmasına ilişkin esaslara, hesaplanmasına ilişkin örneklere ve açıklamalara yer verilmiştir.
Konu hakkında daha geniş bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız
.
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=X5u1bsaUKSU9ASMw&type=teblig

  

 

 

Şirketlere 'tüzel numara' geliyor.

Tek ortaklı limited (Ltd) ve anonim şirket (AŞ)Şirketlere 'tüzel numara' geliyor. Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, kişilere verilen vatandaşlık numarası gibi şirketlere de 'Tüzel Kişilik Numarası' verileceğini söyledi. Önümüzdeki dönemde, kişilerin 'vatandaşlık numarası' gibi şirketlere de bir 'tüzel kişilik numarası' verilecek. Sanayi Bakanı Çağlayan bu konudaki çalışmaların başladığını söyledi.
İstanbul'da bir basın toplantısı düzenleyen Çağlayan, bakanlığı
devraldığı 29 Ağustos 2007'den bu yana geçen 2.5 ayda neler yaptığını anlattı. Gündemlerindeki çalışmalardan birinin 'Merkezi Tüzel Kişilik' numarası olduğunu belirten Çağlayan, şöyle dedi:
"Merkezi Tüzel Kişilik Numarası (MTK) kişilerin vatandaşlık numarası gibi, şirketlerin de böyle bir numarası olacak. Bu numara üzerinden şirketin bütün bilgilerine ulaşılabilecek. Bu SSK, vergi ve kuruluş tescil aşamasındaki sicil numarasından farklı olacak. Daha üst,bunları kapsayan bir numara vereceğiz. Bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Ayrıntılarını tartışıyoruz. Önümüzdeki günlerde tamamen şekillenmiş olacak."
Çağlayan'ın açıklamaları şöyle:

 

Vergi Kabahatleri ve Kabahatler Kanunu

Kabahatler Kanunu (KabhK) yürürlüğe gireli iki buçuk yıla yakın bir zaman geçmiş olmasına rağmen, vergi idaresi Kabahatler Kanunu'nu dikkate almaksızın vergi ziyaı ve usulsüzlük cezaları kesmeye, vergi mahkemeleri ise bu kanunu dikkate almaksızın kararlar vermeye devam etmektedir. Yürütme ile yargı tarafından dikkate alınması anayasal zorunluluk teşkil eden (Anayasa md. 8, md.138, f.1) bir "kanun"un yok sayılması, görmezlikten gelinmesi, çoğunlukla aynı zamanda vergi mükellefi olan ceza sorumlularının durumdan mağdur olmaya devam etmesi, "bilen"lerin ise tüm bu olup bitenler karşısında susmaya devam etmesi, nasıl açıklanabilir, nasıl gerekçelendirilebilir? 

 

İşsizlik Sigortası

Ali TEZEL
İŞSİZLİK SİGORTASI NEDİR?
Uluslararası dokuz sosyal sigorta risklerinden biri olan İşsizlik Sigortası ülkemizde ilk defa 2000 yılında uygulanmaya başlanmasıyla birlikte ülkemizde 8 sigorta riski sosyal güvenlik kapsamına alınmış oldu. Uygulanmayan sadece aile yükleri (çocuk ve kira yardımı) kaldı. Avrupa Sosyal Şartı ve 1952 yılında imzaya açılmış olan “Sosyal Güvenliğin Asgari Normları” hakkındaki 102 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi’ne imza koyan üye ülkeler aşağıda yazılı olan risklere karşı çalışanlarını güvence altına almakla yükümlüdür.

 

n/a

 

Emekliye Süper Formül

Ali TEZEL

Emekli bir vatandaşımız ikinci kez emekli olarak bir ayda maaşını 828 YTL’den 1060 YTL’ye çıkardı. 2001’de emekli olan okuyucumuz 2007’de tekrar işe girip bir ay çalıştıktan sonra emeklilik dilekçesi verdi ve maaşı 232 YTL arttı
Emekli aylıkları eskiden gösterge sistemine göre hesaplanıyordu. 1 Ocak 2000 tarihinde yapılan değişiklikle artık gelişme hızları yani refah payları da bu hesaba dahil ediliyor. Bu da özellikle 2000 yılından önce emekli olanların maaşının en az yüzde 25-30 artması demek.
2001’de emekli olan ancak iki hesaplama arasındaki farktan yararlanmak isteyen bir okuyucumuz da işin püf noktasını yakalayarak iki kez emekli olarak emekli aylığını bir ayda 232 YTL artırmış. Yani 2007 yılında tekrar işe girerek önce emekli aylığını kestirmiş. Daha sonra bir ay çalıştıktan sonra ikinci kez emekli olmuş ve bir anda maaşını 828 YTL’den bin 60 YTL’ye çıkarmış.

 

Vergi ve Sosyal Güvenlikte Tek Beyannameye Geçiliyor.

 

  ANKA IMF’ye sunulan niyet mektubunda yapısal kriter olarak yer alan düzenlemeye göre, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı için birleştirilmiş vergi formu oluşturulacak. Böylece tek beyanname ile iki ayrı kuruma bildirim yapılmış olacak. TÜRMOB tarafından hazırlanan ekonomik rapora göre, bu düzenleme 2007 sonuna kadar yaşama geçirilmiş olacak. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından hazırlanan Haziran ayı ekonomik raporunda vergi sistemindeki gelişmeler değerlendirildi. Raporda, vergi ve sosyal güvenlik için tek beyanname uygulamasına geçilmesi ile birlikte, yıllardır önemli bir sorun olan her kuruma ayrı beyanname verme döneminin sona ereceğine dikkat çekildi. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı için birleştirilmiş vergi beyannamesi uygulamasına ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi; Bu beyan ile her iki kuruma ayrı ayrı beyanda bulunma dönemi kapanacak. Düzenlemenin Aralık 2007 sonuna kadar gerçekleşmesi bekleniyor. IMF’YE SÖZ VERİLDİ Mayıs ayında IMF’ye verilen niyet mektubunda da yer alan yapısal koşullar arasında bu düzenleme de yer aldı. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında oluşturulacak komite, işbirliğinin geliştirilmesi ve bilgi paylaşımının güçlendirilmesi amacıyla çalışma yapacak. Bu komite, birleştirilmiş vergi beyannamesi formunun 2007 yılı sonuna kadar uygulamaya girmesini sağlayacak.

 

Ücret Bankaya Yatacak, Kayıt Dışı Azalacak

Ücret Bankaya Yatacak, Kayıt Dışı Azalacak Ücret Bankaya Yatacak, Kayıt Dışı Azalacak SGK, İşçi Ücretlerinin Banka Hesapları Aracılığıyla Ödenmesi Konusunda Tasarı Taslağı Hazırladı. Taslakla, İşverenlerin, Sigortalılık ve Ücret Konusundaki Beyanlarının, Banka Kayıtlarıyla Karşılaştırılması ve Sigorta Primleri ile Vergilerin Doğrudan Tahsil Edilmesi Amaçlanıyor. Kayıt Dışının da Önlenmesine Yardımcı Olacak Taslağa Göre, Banka Hesapları Aracılığıyla Ödeme Zorunluluğuna Uyulmaması Durumunda, Ücret Ödenmemiş Sayılacak ve Para Cezası Uygulanacak Kayıt dışı ile mücadeleyi hedefleyen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aktif sigortalı ücretlerinin banka hesapları aracılığıyla ödenmesi konusunda yasa taslağı hazırladı. A.A muhabirinin edindiği bilgiye göre, tasarı taslağıyla, işverenlerin sigortalılık ve ücret konusundaki beyanlarının banka kayıtlarıyla karşılaştırılması ve bu sayede kayıt dışının önlenmesi amaçlanıyor. Taslağın yasalaşması durumunda, özellikle, işçinin eline geçen ücretle bordroda gösterilen ücret arasındaki farklar tespit edilebilecek. Ücretlerin banka hesaplarına brüt olarak yatırılmasıyla vergi ve sigorta primleri de doğrudan tahsil edilebilecek. Bu ise SGK'nın aktüeryal yapısını güçlendirecek.

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

KDV ORANLARINDA BEKLENEN İNDİRİM GERÇEKLEŞTİ I.GENEL OLARAK Kamuoyu tarafından uzun süredir beklenen KDV oranlarında indirimi öngören, 2007/12143 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30.05.2007 tarih ve 26537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yürürlüğe giren bu Bakanlar Kurulu kararı ile KDV oranlarında indirimin bazı ürünlerinde hemen yürürlüğe gireceği, bazı ürünlerinde 1 Haziran’da yürürlüğe gireceği, yine bazı ürünlerde ise 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe girileceği belirtilerek “üç aşamalı bir yürürlük” sistemi öngörülmüştür. Bu Karar ile genel itibariyle gıda ve turizm sektöründe KDV oranlarında indirim öngörülmüştür. Bununla turizm sektörünün önünü görmesinin daha da kolaylaşacağı rahatlıkla söylenebilir. Yapılan bu oran indirimlerinin 2008 yılı bütçesine yaklaşık olarak 800 milyon YTL. civarında bir yük getireceği hesaplanmaktadır. II. KDV İNDİRİMLERİNİN KAPSAMI : Yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ayrıntılı olarak incelendiğinde; genel olarak gıda ve turizm sektöründe uygulanan KDV oranlarında indirim öngörülmüştür.