İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YÜRÜRLÜK BAŞLANGICI

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YÜRÜRLÜK BAŞLANGICI

20.06.2012 Tarihinde kabul edilmiş olan, 6331 sayılı Kanun (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu) 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

İşyerleri belirlenecek tehlike sınıflarına göre üç sınıfta ele alınacaktır.

Bunlardan az tehlikeli sınıfta yer alanlar, eğer 50 işçiden az işçi çalıştırıyorlar ise, Kanunun yayımı tarihinden 2 yıl sonra yani, 30.6.2014 tarihinde Kanun hükümlerine tabi olacaklardır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ise eğer 50 işçiden az işçi çalıştırıyorlarsa yayım tarihinden bir yıl sonra Kanun hükümlerine tabi olacaklardır. Bu tarih ise 30.6.2013 dür.

Diğer işyerlerinde ise uygulama 1.1.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yani eski uygulamaya göre,

·         Sanayi, ticaret ve hizmet işkollarında 50 işçiden sonra işyeri hekimi çalıştırma zorunluğu,

·         Sanayiden sayılan işyerlerinde ise 50 işçiden sonra iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluğu vardı.

·         Yeni Kanun, 50 işçiden fazla işçi çalıştıran tüm işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü getiriyor ve uygulamayı 1.1.2013 tarihinde başlatıyor.

·         Yine Yeni Kanuna göre tüm işyerlerinde 1 işçiden itibaren işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmak veya bu hizmeti dışarıdan satın almak yükümlülüğü getirilmiş.

Mevcut tehlike sınıflarına göre OTEL ve YEMEK SERVİSİ VEREN İŞVERENLER az tehlikeli sınıfta yer almaktadır. 50 işçiden fazla çalışanı olan otel ve konaklama tesislerinde, bu durumdaki 50 işçiden fazla olan yemek projelerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı hizmeti alma yükümlülüğü 1.1.2013 tarihinde başlayacaktır.

 Yine mevcut duruma göre oto tamir, bakım ve satış işleri tehlikeli sınıfta yer alıyor. Burada örneğin 120 işçi çalıştığını varsayalım, 1.1.2013 tarihinden itibaren iş sağlığı ve güvenliği hizmeti satın alınacak.

Traktör üretimi işi de tehlikeli sınıfta yer almaktadır. 100 işçi çalışıyorsa 1.1.2013 tarihinde yükümlülük başlayacaktır.

Sigorta acentesinde 11 işçi çalışıyorsa, bu işyeri 2 yıl sonra yükümlülüğe girmektedir.